Piliečių balsas 
 

Nepraraskime budrumo 

Daugiabučių namų atnaujinimo (renovacijos) tikslas yra kilnus ir prasmingas - sumažinti gyventojams sąskaitas už šildymą ir pagerinti gyvenimo sąlygas. Šiuo metu valstybės parama pastato atnaujinimo darbams yra 37 proc., o likusius du trečdalius šių išlaidų padengia asmenys, neturintys teisės į šildymo išlaidų kompensaciją. Investiciniuose projektuose sumos nėra galutinės. Vykdant statybos darbų pirkimus, kaina dėl konkurencijos dažniausiai sumažėja.

Turiu informacijos, kad atskiri Švenčionių rajono valdžios atstovai daro įtaką UAB ,,Švenčionių švara" atsakingiems asmenims, todėl jie galimai neužtikrina, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų.               

UAB ,,Švenčionių švara" vadovas šių metų kovo mėn. pasirašė tris sutartis su dėl galimos korupcijos įtariama UAB ,,Irdaiva" ir UAB ,,Nimetus’’. Šios įmonės už beveik 1,4 mln. eurų atnaujina tris daugiabučius namus Švenčionyse ir Švenčionėliuose. Darbų vertė tik 4 procentais mažesnė už paskaičiuotą investiciniuose planuose. Jei būtų vykdomi pirkimai pagal CPO LT elektroninį katalogą, darbai būtų kainavę apie 20-30 proc. pigiau, taigi būtų sutaupyta 200-300 tūkst. eurų. 

UAB ,,Pabradės komunalinis ūkis", organizuojanti renovacijos eigą Pabradės mieste, tik teismų pagalba atsikratė šios neteisėtos įtakos ir toliau skaidriai vykdė viešuosius ir konkurencingus pirkimus, kurių dėka statybos rangos kainos sumažėjo beveik ketvirtadaliu.

2017 m. pradžioje merui Rimantui Klipčiui artimi asmenys darė galimai neteisėtą poveikį savivaldybės įmonės UAB „Švenčionių švara“ viešųjų pirkimų organizatoriams. Jie neskelbę viešojo konkurso, o pasirinkę neskelbiamos apklausos būdą, vykdė tris mažos vertės pirkimus daugiabučių namų atnaujinimo rangos darbams Švenčionių mieste. Tiesiog parinko pagal tą pačią ,,sėkmės formulę“ laimėtoją - UAB „Nimetus“, dalyvaujant apklausoje toms pačioms įmonėms: UAB „Statybų kodas“ ir UAB „Struktūra“. Jų pasiūlytos kainos buvo tik 1-3 proc. mažesnės už paskaičiuotas investiciniuose projektuose. Su tokia vykdoma neteisybe nesutiko šių renovuojamų namų gyventojai. Kelis mėnesius vyko mero ir jo komandos ypatingas spaudimas maištaujantiems asmenims, siekiant apginti paslaptingos UAB ,,Nimetus" pasiūlytą aukštą rangos kainą. Atlaikė tik Švenčionių mieste esančio Švenčionėlių g. 6 daugiabučio namo gyventojai. Vadovaujami energingo inžinieriaus Olego Susvilos, jie savarankiškai organizavo savo namo kokybišką atnaujinimą, pakeitė viso namo šildymo sistemą, įrengė modernų automatizuotą šilumos punktą ir dar  gavosi 17 proc. pigiau, nei buvo nurodyta valdžios.  Garbė šio namo gyventojų susitelkimui, išmanumui ir drąsai, atlaikant valdžios spaudimą.