Piliečių balsas 
 

Ar gali Švenčionių rajonui vadovauti tokie, kurie „pramiega“ mums svarbius klausimus?

Šių metų sausio 9 d. Lietuvos Vyriausybės sprendimu nutarta išplėsti 
Pabradės karinį poligoną nuo 85 iki 176 kvadratinių kilometrų ploto. Tuomet poligonas
užims virš 10 proc. rajono teritorijos (buvo 5 proc.) ties Žeimena - švariausia Lietuvos upe.
Kur kol kas dabartinio mero pareiškimas ar prašymas Vyriausybei dėl kompensacinių
priemonių gyventojams? Jis net nesugebėjo informuoti savivaldybės tarybos narių apie
būsimą poligono plėtrą Švenčionėlių ir Sarių seniūnijų link ir taryboje apsvarstyti galimas
neigiamas pasekmes rajono gyventojams.


Į poligono plėtrą bus investuotos dešimtys milijonų eurų, po kelių metų karinėse
pratybose dalyvaus 4-5 kartus daugiau karių ir sunkiosios karinės technikos, negu dabar.
Šią savaitę nuspręsta iš krašto apsaugos ministerijos lėšų net geležinkelio atšaką į poligoną
tiesti.


Sutinku, kad gynybiniai šalies tikslai yra svarbiau už viską, bet rajono valdžiai ne
mažiau turi rūpėti ir gyventojų interesai. Susisiekimo ministerija įpareigota pateikti
pasiūlymą dėl karinės technikos įvažiavimo į poligoną aplenkiant Pabradės miestą. Tai šio
miesto gyventojų pageidavimas. Būtina centrinei valdžiai perduoti ir kitus rajono 
gyventojų prašymus. Būtina reikalauti, kad būtų skubiai asfaltuotas žvyrkelis Sariai-
Švenčionėliai.