Piliečių balsas 
 

Nesam bagoti, kad švaistytume

Dar dirbant šioje kadencijoje rajono vicemeru, kelis kartus aiškiai pareiškiau savivaldybės administracijos direktoriui Andriui Šarėjui, kad dalis viešųjų pirkimų atliekami galimai nesilaikant lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų. Buvo neskelbta apklausa dėl pastato nugriovimo prie Z. Žemaičio gimnazijos, bet sudaryta sutartis su Vilniuje registruota bendrove. Rajone veikiančios statybos įmonės, kaip teigė jų vadovai, būtų atlikę tris kartus pigiau tuos darbus, bet nebuvo kviestos dalyvauti šioje apklausoje. Apie vykusius vietinių kelių žvyravimo ir greideravimo darbų pirkimus 2017 metų kovą vėl nebuvo informuoti kvalifikuotų ir techniškai pajėgių kelių remonto rajono įmonių atstovai. Neskelbiamos apklausos būdu vykdant šį pirkimą sutartis su rangovu buvo pasirašyta gan nepalankiomis savivaldybei sąlygomis.

2017 metais savivaldybės viešųjų pirkimų mažos vertės komisija atliko 53 apklausas, iš kurių net 36 buvo neskelbiamos ir organizuotos pirmame pusmetyje.  Tai buvo daroma specialiai, nes nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo Viešųjų pirkimo įstatymo reikalavimas, kad apklausa turi būti skelbiama viešai, jei numatoma pirkimo sutarties vertė yra didesnė kaip 10 000 Eur. Todėl savivaldybės administracijos mažos vertės komisija skubėjo ,,prasukti“ neskelbiamas mažos vertės apklausas nuo 17 tūkst. iki net 165 tūkst. Eur. Šiuose uždaruose pirkimuose darbų kainos galėjo būti nustatytos 10-30 proc. didesnės už rinkos kainas, nes buvo eliminuota konkurencija. Sudarytų sutarčių vertė siekia apie 1,7 mln. Eur. Mano nuomone, jei savivaldybės administracijos vadovai būtų organizavę tuos konkursus viešai ir skaidriai, tai buvo galima sutaupyti apie 150-300 tūkst. Eur valstybės lėšų ir gauti papildomai į rajono biudžetą apie 80 tūkst. Eur, jei dalį darbų būtų atlikę rajono įmonių darbuotojai.