Piliečių balsas 
 

Nerimo ženklai pabradiškiams

Savivaldybės įmonėje UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ dirba 64 darbuotojai, metinės pajamos siekia apie 2,6 mln. eurų. 2017 m. gauta 36 284 eurai pelno.

Rajono tarybos sprendimu ši įmonė įpareigota aprūpinti geriamuoju vandeniu ne tik Pabradės miestą, bet ir viso rajono kaimus ir gyvenvietes, tvarkyti nuotekas. Šiandien beveik 80 proc. pajamų už vandens tiekimą įmonė gauna iš UAB „Intersurgical“. Šis finansinis srautas padengia dideles remonto išlaidas kaimų vandentiekio labirintuose ir stabilizuoja geriamojo vandens bei nuotekų kainų dydžius. Didžiausia rajono įmonė planuoja įsirengti savo autonominį vandens tiekimą iš gamyklos teritorijoje būsimų gręžinių. Jei taip įvyks, tai prognozuojama, kad geriamojo vandens kaina „Pabradės komunalinio ūkio“ aptarnaujamiems gyventojams išaugs 2-3 kartus.

Bendrovei „Pabradės komunalinis ūkis“ šių kiaulės metų pradžia iš tikrųjų kiauliška, nes įmonė „Intersurgical“ atsisakė elektros energijos skirstymo ir skirstomųjų tinklų aptarnavimo paslaugos. Dėl to komunalininkų pajamos sumažės per metus apie 1,5 mln. eurų.

Jei dabar vykstančiame atliekų tvarkymo viešųjų pirkimų konkurse išaiškės kitas komunalinių atliekų vežėjas Pabradės teritorijoje, tai įmonei gresia prarasti dar beveik ketvirtį milijono eurų pajamų per metus.

Tokie ryškūs ir galimi finansinių įplaukų praradimai, sieksiantys apie 2 mln. eurų per metus, siunčia nerimo ženklus šios savivaldybės įmonės administracijai ir rajono gyventojams: ar įmonė bus finansiškai pajėgi teikti ne savo noru prisiimtą socialinės atsakomybės įsipareigojimą – tiekti Pabradei ir viso rajono kaimams geriamąjį vandenį, ir kokia galės būti jo kaina.

Iškilus ekstremalios situacijos pavojui, siūlau artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje išklausyti direktoriaus informaciją apie susidariusią situaciją ir priimti strateginius šiai įmonei sprendimus.