Piliečių balsas 
 

Keista rajono vadovų vadyba

Savivaldybės tarybos posėdyje visus tarybos narius kviečiau balsuoti už savivaldybės įmonėms UAB „Švenčionių švara“ ir UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimą po 100 tūkst. eurų. Tai savotiškas gelbėjimo ratas sudėtingoje veiklos ir finansinėje situacijoje, kurioje įmonės atsidūrė po keistų rajono vadovų sprendimų. Abi šios įmonės eliminuotos iš savivaldybės vykdomo viešųjų pirkimų konkurso dėl komunalinių atliekų vežėjo parinkimo Švenčionių rajone. Šios įmonės išmestos iš konkurso dėl keistų ir perteklinių reikalavimų – neturėjo kokybės ir aplinkosaugos vadybos standartų ISO.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ yra pasiūlęs mažiausią šios paslaugos kainą ir sugebėjo įdiegti šiuos reikalaujamus vadybos standartus šiek tiek pavėlavęs, bet iš konkurso vis tiek pašalintas.

Šiose įmonėse dirba 140 rajono gyventojų. Įmonėms netekus pagrindinio finansinio srauto – pajamų už komunalinių atliekų išvežimą – žymiai sumažės darbo vietų skaičius.

Kas bėga iš „skęstančio laivo“? Praeitų metų pabaigoje savo noru nenurodę motyvų, iš UAB „Švenčionių švara“ valdybos narių atsistatydino Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Arūnas Čenkus, o iš UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ valdybos - administracijos direktorius Andrius Šarėjus ir mero patarėjas Edvardas Jedinskij.

Yra apie ką pamąstyti...