Piliečių balsas 
 

Bundam, Švenčionėliai!

Praėjusiame savivaldybės tarybos posėdyje buvo nutarta pirkti Pabradės seniūnijos Karkažiškės kaime butą, kuris  bus naudojamas artėjančių rinkimų organizavimui toje apylinkėje. Nustebino savivaldybės administracijos suderėta šio buto   kaina – 17 800 eurų. Tai beveik dvigubai brangiau nei analogiškas butas Švenčionėlių mieste su komunaliniais patogumais. 

Kodėl būsto kainos Švenčionėliuose kol kas trigubai mažesnės nei Pabradės mieste ir dvigubai – nei Švenčionyse?  Lemia daug faktorių, bet pagrindinė – žymiai sumažėjusi pirkimo paklausa ir perkamoji galia. Tai susiję su miglota miesto vystymosi perspektyva ir blogėjančiais Švenčionėlių seniūnijos demografiniais rodikliais.  Depresinio miesto fono nenustelbia žymiai padidėjusios buvusios ir esamos rajono valdžios investicijos į Liepų, Partizanų, Priestočio, Švenčionių, Žeimenos gatves. Miestui gyvuoti neužtenka ir vykdomos daugiabučių renovacijos. 

Švenčionėlių miesto įvaizdį pablogino keramikos gaminių gamybos sustabdymas legendinėje miesto įmonėje  UAB ,,Švenčionėlių keramika“ . Dar praeitą vasarą plytas joje gamino apie šimtą darbuotojų, o dabar likę aštuoni, žvyro karjere dirbantys specialistai ir vadovas.  Belieka tik vienišam prie šios įmonės dar paliktam betoniniam vilkui staugti. Gal išgirs investuotojai, nes šalia esančių gero molio klodų užtenka 50-100 metų, tik reikia naujų technologijų paklausiai produkcijai gaminti. Savininkai viešai paskelbė apie parduodamą didžiąją dalį šios įmonės teritorijos su statiniais už kelis šimtus tūkstančių eurų.        

Miesto patrauklumą ir verslumą simbolizuoja paprastas faktas – ar veikia picerija. Pabradėje konkuruoja net dvi, rajono centre viena užsidarė, bet sėkmingai dirba kita, o Švenčionėliuose – nekvepia itališka pica. Patalpų yra, bet verslininkus veikti stabdo tuščia ir nyki erdvė miesto centre: dramatiškai sustingęs kultūros namų atnaujinimas ir apleistas, su užkaltoms durims buvęs mokyklos pastatas Stoties gatvėje. Prieš du metus čia dar veikė suaugusių ir jaunimo mokykla, kurioje dirbo apie tris dešimtis mokytojų ir aptarnaujančio personalo. Dabartinė rajono valdžia čia planavo statyti sporto kompleksą, baseiną, bet jiems dabar labiau rūpi persekioti kitaip manančius savivaldybės tarybos narius, negu koncentruotis šių strateginių tikslų įgyvendinimui.        

Šiandien būdamas verslo fronte matau daug skaudulių, kurie neišvengiamai būdingi pasienio rajonams. Bet, gyvenant šalia sostinės regiono, sukuriančio 40 proc. šalies bendro vidinio produkto, negalime sustoti. Kiekviena ateinanti tiek užsienio, tiek vietinio verslo investicija turi būti labai gerbiama. Tai iki šiol nesuvokiu, kodėl dabartinis meras neteikė savivaldybės tarybai sprendimų projektų sumažinti mokesčių naštą rajono verslininkams, investuotojams. Iniciatyvūs, veiklūs ir savarankiški rajono piliečiai – tai ne tik Švenčionėlių , bet ir viso mūsų krašto gerovės varomoji jėga.