Piliečių balsas 
 


Biografija

Gimiau 1959 m. gruodžio 17 d. Švenčionių mieste. 

1978 m. baigiau Švenčionių Zigmo Žemaičio vidurinę mokyklą ir įstojau į Kauno politechnikos instituto Lengvosios pramonės fakultetą. 

Įgijęs inžinieriaus mechaniko specialybę, grįžau į gimtąjį kraštą. Nuo 1983 m. dirbau Švenčionių buitinio aptarnavimo kombinato vyriausiuoju mechaniku, vyriausiuoju inžinieriumi, o nuo 1987 m.- kombinato direktoriumi.

1992 m. Švenčionių rajono tarybos nariai išrinko mane Švenčionių rajono valdytoju, o po 1995 m. savivaldybių tarybų rinkimų - Švenčionių rajono savivaldybės meru.

1996 m. Ignalinos-Švenčionių rinkiminėje apygardoje buvau išrinktas Seimo nariu. Seime dirbau Ekonomikos komitete, Ignalinos atominės elektrinės regiono problemų komisijos pirmininko pavaduotoju. 

Nuo 2001 m. dirbau UADB „Baltikums draudimas“ Švenčionių agentūros vadovu, 2003-
2015 m. šeimos įmonėje - S. Trapikienės firmoje „Gieva“ projektų vadovu, sukūriau kelias dešimtis
naujų darbo vietų. 

Nuo 2015 m. balandžio mėn. iki 2017 m. birželio mėn. buvau Švenčionių rajono savivaldybės mero pavaduotojas. Dabar vėl dirbu firmoje ,,Gieva“.

2003 m. baigiau Vilniaus universiteto magistrantūros studijų verslo vadybos programą, man
suteiktas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis. Magistro darbo tema
- ,,Savivaldybių turto efektyvaus valdymo ir naudojimo analizė“.

Tobulinausi Danijoje, Švedijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose verslo ir energetikos
klausimais.

Nuo 2000 m. iki 2019 m. buvau Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys.

Laisvalaikiu žaidžiu tenisą, krepšinį, mėgstu skaityti istorines knygas.